LifeCode

Генетичні тести на спадкові/соматичні мутації, що допоможуть визначити ваші ризики раку та/або допомогти у підборі ефективного протоколу лікування та спостереження.

Дослідження OncoRisk на спадкові мутації (NGS)

OncoRisk Complete панель включає дослідження 88 генів. Це максимально розширена, комплексна панель для визначення спадкових ризиків практично всіх видів раку. Дослідження ідеально підійде людям, що хочуть дізнатися чи мають вони генетично високі ризики захворіти на рак.

 

Докладіше

 Спадкова панель дослідження генів BRCA1 та BRCA2 для виявлення спадкової схильності до РМЖ та яєчників

Докладніше

OncoRisk BRCA Plus – Панель спадкового раку молочної залози та раку яєчників включає 14 генів. Дослідження може бути показане як пацієнтам з діагностованим раком молочної залози або яєчників, так і здоровим жінкам із сімейною історією онкологічних захворювань.

 

Докладніше

OncoRisk Prostate – Спадкова панель для раку передміхурової залози  включає 15 генів. Виявлення мутацій у пацієнтів з раком передміхурової залози дозволяє уточнити діагноз і прогноз, дати рекомендації для рідних, скласти план профілактичних скринінгів, а також вибрати правильну стратегію лікування

 

Докладніше

OncoRisk Pancreas – Панель спадкового раку підшлункової залози включає 20 генів. У 10% випадків розвиток раку підшлункової залози пов’язаний з наявністю того чи іншого спадкового синдрому. Дослідження показане всім пацієнтам з діагностованим РПЗ, незалежно від віку постановки діагнозу, а також у разі онкологічно обтяженого сімейного анамнезу.

Докладніше

OncoRisk Colorectal – Спадкова панель для колоректального раку включає 19 генів. Це генетична панель для виявлення спадкових мутацій у пацієнтів з клінічною підозрою на схильність до раку кишківника. Молодий (до 50 років) вік виникнення захворювання, множинні карциноми, обтяжений сімейний анамнез — ці фактори спонукають запідозрити зв’язок захворювання з генетикою.

Докладніше

OncoRisk Lynch – Діагностика синдрому Лінча – панель, що включає 5 генів. Синдром Лінча або спадковий неполіпозний колоректальний рак (КРР) – це захворювання, викликане спадковими мутаціями в генах системи репарації ДНК: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM.Синдром Лінча підвищує ймовірність розвитку колоректального, ендометріального й інших видів раку.

Докладніше

OncoRisk GIST  – Панель спадкового раку шлунку та GIST включає 18 генів. Сьогодні прийнято вважати, що спадковий рак становить не менше 10% від усіх злоякісних пухлин шлунка. Спадкове захворювання відрізняється досить ранньою маніфестацією та наявністю сімейного анамнезу.

Докладніше

OncoRisk Melanoma – Панель спадкових форм меланоми включає 9 генів. Основний фактор ризику розвитку меланоми – ультрафіолетове сонячне випромінювання. Але на сприйнятливість клітин шкіри (меланоцитів) до ультрафіолетового випромінювання можуть також впливати генетичні (спадкові) чинники. За деякими даними, до 10% всіх випадків меланоми є спадковими.

Докладніше

OncoRisk Renis – Панель спадкового раку нирки включає 25 генів. Близько 4% випадків нирково-клітинного раку є наслідком рідкісних спадкових захворювань. Зміни нирок виявляються при багатьох генетично-детермінованих ракових синдромах. Кожен із цих синдромів пов’язаний з виникненням певного типу раку нирки.

Докладніше

OncoRisk Sarcoma – Панель спадкових сарком включає 27 генів. Одним із факторів розвитку пухлинного процесу при саркомах може бути генетична схильність.

Докладніше

OncoRisk Thyroid – Панель спадкового раку щитоподібної залози включає 8 генів. Найчастіше зі спадковим фактором пов’язаний медулярний РЩЗ: 20 – 30% від усіх випадків. Він може бути або самостійним захворюванням — сімейною формою раку щитоподібної залози або зустрічатися в рамках синдрому множинних ендокринних неоплазій. Рідше зустрічаються спадкові форми при папілярному та фолікулярному типах раку щитоподібної залози: 3-7% від усіх випадків цих пухлин.

Докладніше 

OncoRisk Pediatric – Панель дитячих солідних пухлин включає 51 ген. Близько 10% випадків розвитку пухлин у дітей пов’язані з вродженими синдромами та захворюваннями. Для кожного синдрому характерні певні типи злоякісних пухлин та певні ризики.

Докладніше

OncoRisk Neuroblastoma – Діагностика сімейної нейробластоми включає  гени ALK та PHOX2B. Нейробластома – найпоширеніший вид пухлин головного мозку у дітей. Вона також може з’явитися в будь-якому місці в межах всієї симпатичної нервової системи (найчастіше виникає в черевній порожнині).  У невеликої кількості пацієнтів (1-2%) відзначається спадкова нейробластома.

Докладніше

Множинна ендокринна неоплазія 1 типу або синдром Вермера обумовлена ​​мутаціями, що інактивують ген MEN1. Наявність мутацій у цьому гені виявляється у 80-90% пацієнтів із МЕН 1-го типу.

Докладніше

Синдром МЕН 2-го типу – захворювання, обумовлене мутаціями в гені RET. Синдром МЕН2 класифікують на 3 підтипи: синдром Сіппла (МЕН 2А), синдром Горліна (МЕН 2В), спадковий медулярний рак щитоподібної залози (МРЩЗ).

Докладніше

OncoRisk Blood – Панель спадкового МДС та лейкемії включає 15 генів. Мієлодиспластичний синдром (МДС) — група гетерогенних клональних захворювань, що характеризується наявністю цитопенії в периферичній крові, дисплазії в кістковому мозку та ризиком трансформації в гострий лейкоз (лейкемію). Однією з причин розвитку МДС є генетичні порушення, пов’язані зі спадковими патогенними мутаціями (близько 5% випадків).

Докладніше

OncoRisk CNS панель включає дослідження 26 генів, мутації в яких можуть збільшувати ризики виникнення різних форм злоякісних пухлин центральної нервової системи.

Докладніше

OncoRisk Pheochromocytoma – Спадкова панель дослідження 11 генів. В даний час вважається, що до 35-40% випадків розвитку цих пухлин обумовлено спадковими генетичними мутаціями. У людей із спадковим синдромом парагангліом/феохромоцитом розвивається одна або кілька пухлин протягом життя.

Докладніше

Дослідження OncoTarget на соматичні мутації (NGS)

OncoTarget BRCA1/2 Somatic – це NGS панель для визначення соматичних мутацій у генах BRCA1 та BRCA2.

Дослідження виявляє всі відомі мутації в генах BRCA1 та BRCA2 у пухлинному матеріалі, асоційовані з відповіддю на таргетну терапію PARP інгібіторами.

Докладніше

OncoRisk + Target BRCA Complete – це комплексне тестування методом NGS на спадкові мутації генів BRCA1 та BRCA2(за кров’ю або слиною) та соматичні мутації генів BRCA1 /BRCA2 (за гістологічним матеріалом).

 

Докладніше

OncoTarget DNA – це таргетна генетична панель діагностики соматичних мутацій раку в 65 онкогенах та генах супресорах ДНК пухлини, що досліджуються методом NGS.

Докладіше

OncoTarget HRR – це 12-генна панель діагностики соматичних мутацій в генах системи репарації ДНК шляхом гомологічної рекомбінації (HRR). Найбільше значення дослідження має для пацієнтів з раком простати.

Докладніше

OncoTarget RNA – це таргетна генетична панель дослідження РНК пухлинного матеріалу методом NGS, що забезпечує сфокусоване виявлення більш ніж 280 відомих транслокацій та злиття в 13 генах.


Докладніше

OncoTarget Complete  – таргетна NGS панель 2 в 1 для діагностики соматичних мутацій ДНК в 65-ти генах та транслокацій РНК в 13 генах.

Докладніше

OncoTarget Endometrial —  це соматична панель для визначення молекулярного підтипу раку ендометрію, що включає 11 генів.Молекулярна класифікація рекомендується в усіх випадках раку ендометрію, особливо при високому ступені злоякісності пухлини (high grade).

Докладніше

OncoTarget Colon — Cоматична панель для пошуку мішеней для таргетної терапії колоректального раку включає  дослідження 15 генів. Комплексне генетичне тестування дозволяє одномоментно діагностувати всі необхідні мутації в онкогенах  для призначення ефективного протоколу лікування КРР.

Докладніше

OncoTarget Lung — Cоматична панель для пошуку мішеней терапії недрібноклітинного раку легенів включає 16 генів. Драйверні мутації чи транслокації виявляються у 25%-30% новоутворень НДРЛ. Найкращим підходом для пацієнтів, пухлини яких містять специфічні молекулярно-генетичні зміни, що визначаються за допомогою даного дослідження, є таргетна терапія.

Докладніше

OncoTarget Cholangiocarcinoma — Cоматична панель для пошуку мішеней для таргетної терапії холангіокарциноми включає 10 генів. Молекулярно – генетичне тестування дозволяє прогнозувати клінічний перебіг та терапевтичну чутливість таких пухлин, в тому числі визначити потенційні мішені для таргетної терапії.

Докладніше  

OncoTarget GIST – Cоматична панель пошуку мішеней для таргетної терапії гастроінтестинальних стромальних пухлин  (3 гени). Принципи персоналізованої медицини та таргетної терапії активно використовуються в діагностиці та лікуванні GIST. До 85% GIST мають мутації у гені KIT (у різних його екзонах) та 3–18% – у гені PDGFRA.

Докладніше  

OncoTarget Myeloid – Cоматична панель для мієлопроліферативних захворювань, призначена для визначення групи ризику і пошуку молекулярних мішеней для призначення ефективної терапії (16 генів)

Докладніше  

OncoTarget Melanoma  – Cоматична панель пошуку мішеней для таргетної терапії меланоми в 6 генах. Інформація про наявність у пухлини мутацій допоможе лікарю у постановці діагнозу, оцінці прогнозу розвитку захворювання, а також ухваленні рішення про вибір протипухлинної терапії. 

Докладніше  

Дослідження методом ПЛР у реальному часі

Тестування на мутації в гені BRAF V600E/K/D/R методом ПЛР для підтвердження діагнозу або визначення чутливості/резистентності до таргетної терапії. Призначене для пацієнтів з наступними діагнозами:

  • меланома
  • колоректальний рак
  • недрібноклітинний рак легень
  • волосатоклітинний лейкоз
  • рак щитоподібної залози
  • гістіоцитоз з клітин Лангерганса

Строк виконання: 7 робочих днів.*

Докладніше

Тестування на мутації в гені EGFR (в 18, 19, 20, 21 екзонах) методом ПЛР для визначення чутливості/резистентності до таргетної терапії інгібіторами EGFR. Призначене для пацієнтів з недрібноклітинним раком легень.
Строк виконання: 7 робочих днів.*

Докладніше

Тестування на мутації в гені EGFR (делеції в 19 екзоні, L858R в 21 екзоні, Т790М в 20 езоні) методом ПЛР для визначення чутливості/резистентності до таргетної терапії інгібіторами EGFR. Призначене для пацієнтів з недрібноклітинним раком легень.

Матеріал для дослідження: гістологічні блоки/скельця
Вартість дослідження: 2 700 грн.
Строк виконання: 7 робочих днів.*

Докладніше

Тестування на вторинну мутацію Т790M в гені EGFR методом ПЛР для визначення чутливості/резистентності до таргетної терапії інгібіторами EGFR третього покоління. Призначене для пацієнтів з недрібноклітинним раком легень.

Матеріал для дослідження: переферична кров
Вартість дослідження: 2 700 грн.
Строк виконання: 7 робочих днів.*

Докладніше

Тестування на мутації в генах KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT методом ПЛР, призначене для пацієнтів з колоректальним раком, з метою уточнення прогнозу захворювання та виявлення резистентності до таргетної терапії інгібіторами EGFR.
Строк виконання: 7 робочих днів.*

Докладніше

Імуногістохімічні (ІГХ) дослідження:

Тестування методом ІГХ чотирьох білків – MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, втрата одного або декількох з яких призводить до мікросателітної нестабільності або MSI. Інша назва аналізу: дослідження дефіциту білків системи репарації помилок компліментарності (dMMR).

Тести MSI та dMMR є взаємозамінними і показані всім пацієнтам з колоректальним раком, раком ендометрію та шлунку. Також дослідження може проводитись пацієнтам з будь-якими іншими видами метастатичного раку, оскільки наявність MSI є незалежним (від виду раку) предиктором потенційно високої ефективності імунотерапії в лікуванні даної пухлини.

Матеріал для дослідження: гістологічні блоки/скельця
Вартість дослідження: 1 780 грн.
Строк виконання: 5 робочих днів.*

Це визначення рецепторного статусу пухлин молочної залози (PR, ER, Her2 neu, Ki67).

Дослідження включає визначення рівня експресії рецепторів гормонів – естрогену та прогестерону (ER, PR), рецепторів другого типу до людського епідермального фактору росту (human epidermal growth factor receptor 2 – HER2 neu) та маркеру проліферативної активності (швидкості поділу пухлинних клітин) білка Ki- 67 в пухлині.

Дослідження обов’язково проводиться всім пацієнткам/пацієнтам з РМЗ
для оцінки прогнозу та індивідуалізації лікування, в тому числі визначення показань для призначення антигормональної, таргетної та хіміотерапії.

Матеріал для дослідження: гістологічні блоки/скельця
Вартість дослідження: 1 780 грн.
Строк виконання: 5 робочих днів.*

Дослідження транслокацій гену ALK, що призначається пацієнтам з недрібноклітинним раком легенів (НДРЛ). Наявність транслокацій, тобто позитивний результат тестування, при метастатичному НДРЛ є показанням до таргетної терапії інгібіторами ALK.

Важливо, що ІГХ метод дослідження є дуже чутливим (має низький ризик хибно-негативного результату, тобто виявляє майже 100% пухлин з транслокацією ALK), однак не дуже специфічним (є ризик хибно-позитивного результату, тобто не всі ІГХ-позитивні пухлини насправді мають транслокацію ALK). Тому позитивні зразки бажано додатково перевіряти молекулярними методами дослідження (FISH або NGS).

Матеріал для дослідження: гістологічні блоки/скельця
Вартість дослідження: 850 грн.
Строк виконання: 5 робочих днів.*

Дослідження, що включає визначення рівня експресії рецепторів гормону андрогену в пухлині.
Аналіз може призначатися пацієнтам з раком передміхурової залози та тричі-негативним раком молочної залози. Позитивний результат може свідчити про потенційну чутливість пухлини до гормональної анти-андроген терапії.

Матеріал для дослідження: гістологічні блоки/скельця
Вартість дослідження: 400 грн.
Строк виконання: 5 робочих днів.*

Дослідження рівня експресії PDL-1 (клон 22с3).
PD-L1 – це трансмембранний білок, ліганд до білку PD-1 (Programmed cell death protein 1).
При експресії PD-L1 пухлинними клітинами він бере участь у механізмах уникнення пухлиною імунного контролю.

PD-L1 дослідження показане пацієнтам з метастатичними: недрібноклітинним раком легень (НДРЛ), раком шлунку, тричі-негативним раком молочної залози, уротеліальним раком сечового міхура, пухлинами голови та шиї й деяким іншими видами раку.

Для кожного виду раку існує своя система інтерпретації та порогове значення позитивного результату.
Позитивний статус PD-L1 з використанням клону 22c3 є показанням до застосування імунотерапії пембролізумабом (з або без хіміотерапії, залежно від типу раку).

Матеріал для дослідження: гістологічні блоки/скельця
Вартість дослідження: 3 700 грн.
Строк виконання: 5 робочих днів.*

Це дослідження рівня експресії рецепторів другого типу до людського епідермального фактору росту (human epidermal growth factor receptor 2 – HER2 neu) в пухлині.
Дослідження призначається всім пацієнтам з раком молочної залози (в складі ІГХ аналізу молекулярного підтипу РМЗ), а також пацієнтам з метастатичним раком шлунку, товстої кишки (без мутацій RAS), ендометрію, холангіокарциномою.

Рівень 0 або 1+ означає негативний результат; 2+ сумнівний, що потребує додаткової верифікації методом FISH; 3+ є позитивним статусом і прямим показанням до таргетної анти-HER2 терапії.

Матеріал для дослідження: гістологічні блоки/скельця
Вартість дослідження: 700 грн.
Строк виконання: 5 робочих днів.*

Обов’язковим елементом проведення будь-якого ІГХ дослідження є видача заключення по його результатах.

Послуга оплачується додатково до будь-якого ІГХ дослідження (MSI, PDL-1, ALK, Her2 neu, визначення рецепторів до андрогену (AR), визначення молекулярного типу РМЗ).

ВАЖЛИВО! При одночасному замовленні кількох досліджень послуга оплачується ОДИН раз.

Вартість: 300 грн.

При проведенні консультації гістологічних препаратів лікарі-патоморфологи оцінюють під мікроскопом гістологічний матеріал для визначення/уточнення виду або підтипу пухлини.В деяких випадках для уточнення діагнозу буде необхідним також виконання імуногістохімічних досліджень певних маркерів на розсуд гістолога.Дослідження виконується партнерською лабораторією Вінлаб — сучасноюпатоморфологічною лабораторією, що здійснює повний спектр патогістологічних досліджень. Лабораторія використовує в дослідженні понад 100 видів ІГХ-маркерів.Для коректного виконання дослідження потрібні результати попередніх гістологічних висновків, які нададуть лікарю-патологу інформацію щодо проведеного оперативного втручання та маркування блоків та скелець.Матеріал для дослідження: гістологічні блоки/скельцяВартість дослідження: 400 грн.
Строк виконання: 5 робочих днів
Дослідження готових гістологічних препаратів для уточнення діагнозу.
 

Молекулярне профілювання:

OncoMine – повне геномне профілювання пухлин – NGS діагностика більше 500 онкогенів, що виконується навіть на складних зразках тканини.
Строк виконання: 7 робочих днів.*

Докладніше

OncoDEEP – це визначення індивідуального молекулярного профілю пухлини, сфокусоване на терапевтично значущих пухлинних маркерах. Унікальна комбінація аналізів (тест NGS і тест IHC) 638 генів має максимальне клінічне значення.
Строк виконання – один місяць.*

Докладніше

OncoSELECT – це аналіз циркулюючої пухлинної ДНК пацієнтів з раком легенів (NSCLC), колоректального раку і раку грудей (HR + або HER2 +) з вибраними ключовими генами для кожного типу пухлини. Тест визначає потенційну чутливість/резистентність до таргетних/ гормональних препаратів, виявляючи понад 100 мутацій, пов’язаних з відповіддю на лікування.
Строк виконання – один місяць.*

Докладніше

OncoFOLLOW – це аналіз циркулюючої в крові пухлинної ДНК для відстеження прогресування хвороби й появи стійкості до лікування, як тільки вона з’являється. Це секвенування фіксованої панелі з 40 генів, що часто мутують при раку та пов’язані з відповіддю/стійкістю до таргетної/імунотерапії + індивідуальна унікальна панель генів (до 15 варіантів), раніше ідентифікованих в пухлині пацієнта. 
Строк виконання – один місяць.*

Докладніше

Прогностична панель для РМЗ:

Одночасний аналіз понад сотні генів, який надає інформацію, необхідну для персоналізації лікування раку молочної залози, класифікуючи РМЗ за молекулярними підтипами на основі РНК та визначаючи ризик рецидиву (низький/високий) для прийняття рішення про необхідність проведення хіміотерапії.

Докладніше

Послуги:

Друга думка – поширена у всьому світі практика отримання додаткової консультації медичного фахівця допоможе підтвердити/спростувати/скоригувати діагноз; уточнити стадію хвороби; отримати рекомендації щодо проведення додаткових досліджень; переконатися в правильності обраної тактики лікування; отримати інформацію про можливі варіанти лікування у вашому конкретному випадку.

Докладніше

На підставі сімейного анамнезу та раніше проведених досліджень генетик дає оцінку ризику розвитку раку та рекомендує молекулярно-генетичні дослідження. Відповідно до отриманих результатів аналізів, для пацієнта визначається індивідуальний ризик/прогноз перебігу захворювання; групи ризику розвитку раку у родичів хворого, розробляється план ефективних запобіжних заходів у конкретній сім’ї. 

Докладніше

Від правильності лікарських рішень залежить життя. Комплексна письмова консультація допоможе вам ухвалити зважене рішення щодо Вашої діагностики та лікування, переконатися в правильності обраної тактики терапії та отримати інформацію про можливі варіанти лікування і доцільність додаткових досліджень у вашому конкретному випадку.

Докладніше

Ревізія лікарем-патоморфологом гістологічних препаратів: аналіз зразків на придатність для генетичного дослідження; їх підготовка до подальшого дослідження; контроль кількості та якості ДНК/РНК в матеріалі.
Строк виконання – 3 робочі дні.

Докладніше

Від правильності лікарських рішень залежить життя. Друга думка щодо результатів NGS дослідження, інформованість про діагноз, варіанти терапії та можливі альтернативи при лікуванні раку складно переоцінити. Тому так важливо дізнатися думку незалежних фахівців.