Онкологія

Генетичні тести на спадкові/соматичні мутації, що допоможуть визначити ваші ризики раку та/або допомогти у підборі ефективного протоколу лікування та спостереження.

NGS дослідження спадкових мутацій 84 генів, що призначається при діагностуванні онкологічного захворювання в молодому віці, пацієнтам з первинно-множинними формами раку та особам з обтяженим сімейним онкологічним анамнезом.

Докладніше

NGS панель дослідження мутацій 15 генів для оцінки можливості застосування таргетної терапії у пацієнтів з будь-якими метастатичними солідними пухлинами.

Докладніше

NGS панель дослідження для оцінки можливості застосування таргетної терапії, що призначається пацієнтам з недрібноклітинним раком легень (НДРЛ), раком щитоподібної залози, холангіокарциномою та іншими метастатичними солідними пухлинами. Панель включає пошук мутацій 35 генів, ампліфікацій 19 генів, транслокацій (fusions) та альтернативного сплайсингу і пропуску екзонів 23 генів.

Докладніше

Одночасний аналіз понад сотні генів, який надає інформацію, необхідну для персоналізації лікування раку молочної залози, класифікуючи РМЗ за молекулярними підтипами на основі РНК та визначаючи ризик рецидиву (низький/високий) для прийняття рішення про необхідність проведення хіміотерапії.

Докладніше

OncoDEEP – це визначення індивідуального молекулярного профілю пухлини, сфокусоване на терапевтично значущих пухлинних маркерах. Унікальна комбінація аналізів (тест NGS і тест IHC) 638 генів має максимальне клінічне значення.

Докладніше

OncoSELECT – це аналіз циркулюючої пухлинної ДНК пацієнтів з раком легенів (NSCLC), колоректального раку і раку грудей (HR + або HER2 +) з вибраними ключовими генами для кожного типу пухлини. Тест визначає потенційну чутливість/резистентність до таргетних/ гормональних препаратів, виявляючи понад 100 мутацій, пов’язаних з відповіддю на лікування.

Докладніше

OncoFOLLOW – це аналіз циркулюючої в крові пухлинної ДНК для відстеження прогресування хвороби й появи стійкості до лікування, як тільки вона з’являється. Це секвенування фіксованої панелі з 40 генів, що часто мутують при раку та пов’язані з відповіддю/стійкістю до таргетної/імунотерапії + індивідуальна унікальна панель генів (до 15 варіантів), раніше ідентифікованих в пухлині пацієнта. 

Докладніше

Медико-генетичне консультування у сфері онкології – це спеціалізована медична допомога, спрямована на діагностику, лікування та профілактику онкозахворювань.

Докладніше

Ревізія лікарем-патоморфологом гістологічних препаратів: аналіз зразків на придатність для генетичного дослідження; їх підготовка до подальшого дослідження; контроль кількості та якості ДНК/РНК в матеріалі.

Докладніше