LifeCode

MammaPrint + BluePrint

Комплексне дослідження MammaPrint + BluePrint виконується нашими партнерами – провідною компанією у галузі молекулярної діагностики – Agendia.

Компанія Agendia, заснована в 2003 році в Амстердамі,  розробила комплекс тестів для раку молочної залози, побудованих на експресії генів для аналізу пухлини пацієнта, надаючи лікарю унікальну інформацію про геном для персоналізації лікування.

У серпні 2016 року було опубліковано дослідження MINDACT, яке визнало MammaPrint єдиним у своєму роді геномним тестом, підтвердженим найвищим рівнем доказовості –1A. Тестування рекомендовано великими національними та міжнародними медичними спільнотами, включаючи FDA, ASCO, St. Gallen та ESMO.

MammaPrint оцінює активність у пухлинній тканині 70-ти генів , найбільш пов’язаних з розвитком метастазів раку молочної залози. Аналізуючи рівень експресії цих генів, тест класифікує пацієнтів із геномним високим чи низьким ризиком рецидиву – без проміжних результатів.

Геномний низький ризик вказує на відсутність суттєвої користі від хіміотерапії, тоді як високий – говорить про ефективність її проведення.

Пацієнти з клінічно високим ризиком, класифіковані MammaPrint як пацієнти з геномним низьким ризиком, не мали статистичної користі від хіміотерапії з 94,7% виживанням без віддалених метастазів без хіміотерапії.

Пацієнти з 1-3 ураженими лімфатичними вузлами, які зазвичай класифікуються як пацієнти з високим клінічним ризиком та автоматично отримують хіміотерапію, що були рекласифіковані MammaPrint як пацієнти з низьким ризиком, мали чудову п’ятирічну виживаність і без хіміотерапії – 95,6%.

Крім MammaPrint в тестування входить дослідження BluePrint – тест для визначення молекулярного підтипу РМЗ, що досліджує 80 генів. Він дозволяє класифікувати РМЗ за функціональними молекулярними підтипами на основі РНК, що неможливо з використанням сучасних стандартних методів імуногістохімії (ІГХ) та молекулярної патології.

РМЗ – гетерогенне захворювання та визначення його підтипу дозволяє приймати більш обґрунтовані рішення для лікування. BluePrint оцінює функціональність передачі сигналів рецепторними клітинами та доповнює метод ІГХ та FISH (який використовується для уточнення статусу her2 neu). В результаті BluePrint визначає біологію конкретного РМЗ та здатний уточнити/перекласифікувати ІГХ пухлини молочної залози. Це дає цінну інформацію про її поведінку, довгостроковий прогноз та відповідь на системну терапію, у тому числі можливу резистентність пацієнта до хіміотерапії, таргетної анти-her2 терапії або гормонотерапії.

При використанні у поєднанні з MammaPrint, BluePrint дозволяє розділити пацієнтів на такі підгрупи:

  • Люмінальний тип А/MammaPrint з низьким ризиком, дозволяє не проводити хіміотерапію;

  • Люмінальний тип B/MammaPrint з високим ризиком – хіміотерапія рекомендована;

  • HER2-тип – ці пухлини чудово відповідають на анти-HER2-таргетну терапію;

  • Базальний тип – пухлина більш агресивна і схожа за “поведінкою” на тричі негативний тип РМЗ. Пацієнти можуть отримати користь від стандартних або нових схем лікування тричі негативного РМЗ та неоад’ювантної (а не післяопераційної) хіміотерапії.

Результати комплексного тестування MammaPrint + BluePrint (підтверджені у клінічних випробуваннях):

  • 46% – майже половина пацієнтів з клінічно високим ризиком – були рекласифіковані як пацієнти MammaPrint з низьким ризиком та змогли відмовитися від хіміотерапії без втрат в ефективності свого лікування;

  • 18% клінічних «люмінальних» пацієнтів були рекласифіковані в інший підтип за допомогою BluePrint порівняно з ІГХ/FISH із значно більшою частотою відповіді на неоад’ювантну (передопераційну) хіміотерапію;

  • До 50% пацієнтів з підтипом РМЗ HER2+ були перекласифіковані на люмінальний молекулярний підтип; вони не так добре реагують на лікування анти-HER2 препаратами, як пацієнти з узгодженими клінічними та молекулярними підтипами HER2+.

  • Загалом 22% пацієнтів було рекласифіковано з вихідного клінічного або патологічного підтипу РМЗ в інший молекулярний підтип, що дозволило персоналізувати лікування та отримати від нього максимальні результати.

Завдяки поєднанню інформації MammaPrint та BluePrint з клінічними факторами лікарі отримують більш повну основу для прогнозування перебігу захворювання та переваг конкретних методів лікування.

Матеріал для дослідження: гістологічні блоки/скельця
Вартість: 101 500,00 грн

Термін виконання: 14 робочих днів.