Консультація онкогенетика

Письмова консультація онкогенетика/молекулярного патолога Шапочки Д.О.

Медико-генетичне консультування у сфері онкології – це спеціалізована медична допомога, спрямована на діагностику, лікування та профілактику онкозахворювань. 

На підставі сімейного анамнезу та раніше проведених досліджень генетик дає оцінку ризику розвитку раку та рекомендує молекулярно-генетичні дослідження. Відповідно до отриманих результатів аналізів, для пацієнта визначається індивідуальний ризик/прогноз перебігу захворювання; групи ризику розвитку раку у родичів хворого, розробляється план ефективних запобіжних заходів у конкретній сім’ї. 

На долю спадкових пухлинних синдромів припадає близько 10% онкологічної захворюваності. Пухлини, які виникають в тому самому органі можуть бути зовсім різними на молекулярному рівні. Онкогенетичні дослідження дозволяють виявити індивідуальні особливості кожного новоутворення. Виявлення молекулярних особливостей пухлини може стати ключем до організації персоналізованого підходу до хворого та призначення таргетної терапії. Специфічні молекулярно-генетичні дослідження, які може призначити генетик, допоможуть більш індивідуально підійти до терапії онкологічного процесу, грамотно скласти план лікування пацієнта, що, зрештою, значно збільшує шанси на сприятливий результат перебігу онкозахворювання.

Перелік показань до медико-генетичного консультування: – обтяжений сімейний анамнез з онкології: наявність онкозахворювань у родичів 1-го та 2-го ступеня спорідненості; – вік виявлення захворювання до 50 років; – одномоментне ураження парних органів, або два різних види раку; – підозра на спадкове онкологічне захворювання; – необхідність вибору молекулярно-генетичних досліджень для уточнення діагнозу; – необхідність підбору найефективнішого лікарського засобу для терапії онкозахворювання залежно від генетичних особливостей пацієнта/пухлини; – будь-якій людині, яка бажає з’ясувати свій ризик розвитку раку в профілактичних цілях. Для проведення медико-генетичного консультування необхідні такі документи: – всі медичні виписки, результати раніше проведених досліджень щодо захворювання; – бажано знання стану здоров’я родичів пацієнта (чим хворіли, з якого віку, якщо померли, то в якому віці та від чого).

Письмову консультацію на підставі цих даних надає Дмитро Шапочка – провідний фахівець України в сфері молекулярної патології та онкогенетики.

У 2009 році Дмитро закінчив магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відзнакою за спеціальністю «Біохімія».

У 2014 році пройшов курс спеціалізації «Лабораторна генетика» на базі Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Щупика.

Дмитро має багатий досвід роботи в сфері онкогенетики та молекулярної патології.

З 2013 року обіймав посаду завідувача відділу молекулярної патології і генетики Медичної лабораторії CSD.

Член Європейської асоціації медичних онкологів (ESMO), постійний учасник наукових конференцій, автор більше 30ти друкованих робіт в національних та міжнародних наукових виданнях.

Отже, основні питання, відповіді на які надасть генетичне консультування це: – молекулярна діагностика онкологічних захворювань; – клінічна інтерпретація комплексних молекулярно-генетичних досліджень, спрямованих на персоніфікацію терапії пацієнтів і моніторинг її ефективності; – генетичне консультування на предмет спадкової схильності до онкозахворювань.

Генетична консультація має вирішальне значення для прийняття обгрунтованих клінічних рішень щодо методів скринінгу, профілактики та лікування онкозахворювань залежно від генетичних особливостей пацієнта та пухлини.

Вартість письмової консультації – 750 грн.

Строк виконання – 3 робочі дні.