DNA Solid Tumor V2

DNA Solid Tumor V2

DNA Solid Tumor V2 – це генетичне дослідження мутацій (SNV, In/Dels) 15 генів (AKT1, GNA11, NRAS, BRAF, GNAQ, PDGFRA, EGFR, KIT, PIK3CA, ERBB2, KRAS, RET, FOXL2, MET, TP53), асоційованих з солідними пухлинами, що визначає їх потенційну чутливість та/або резистентність до таргетної терапії.

Дослідження проводиться методом секвенування наступного покоління (NGS) з використанням набору Illumina TruSight Tumor 15 Panel. 

Тестування є найбільш інформативним і дозволяє дослідити усі терапевтично-значущі гени у пацієнтів з колоректальним раком (KRAS, NRAS, BRAF mutations), гастроінтестинальною стромальною пухлиною (KIT, PDGFRa) та меланомою (BRAF, KIT, NRAS, GNA11, GNAQ), а також з успіхом може бути застосоване і для багатьох інших видів солідних пухлин з метою оцінки можливості застосування таргетної терапії.

  Дослідження НЕ дозволяє оцінити транслокації генів, які асоціюються з потенційною чутливістю до таргетної терапії (ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 та ін.) та включені в розширену панель Solid Tumor Complete V2.  

Матеріал для дослідження: гістологічні (парафінові) блоки.

Вартість дослідження: 15 600 грн.

Строк виконання: 20 робочих днів.